Zapraszamy na wywiadówkę klas pierwszych 10 września 2019 r.
o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej.

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas o godzinie 18:00 w sali 103.