30.10.2019 – odbędzie się konkurs wiedzy poświęcony Stanisławowi Moniuszce – Rok 2019-Rokiem Stanisława Moniuszki z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Szczegóły będą podane w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane konkursem prosimy o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej do p. Anny Bęben i do p. Magiery.

30.10.2019-w bibliotece szkolnej odbędzie się też konkurs wiedzy poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu – Rok 2019 – Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

i konkurs wiedzy o tematyce sportowej.

Osoby zainteresowane konkursami zapraszam do biblioteki szkolnej.

                                                                                                 Anna Bęben