Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, przy ul. Powstańców Śląskich 19, zaprasza uczniów szkół średnich, którzy
• interesują się fizyką,
• zamierzają zdawać fizykę na maturze,
• chcą podjąć studia na kierunkach ścisłych lub technicznych,
Od 27 października 2020 r., zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15:30 – 17:00 w trybie zdalnym na platformie Teams.
Chętni uczniowie proszeni są o kontakt e-mail z prowadzącym zajęcia, w celu otrzymania adresu strony do spotkania.
Zajęcia prowadzi dr Józef Duda – konsultant MCWE, pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej. adres e-mail: j.duda@mcwe.opole.pl

Uczniowie i absolwenci ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu z działającego przy szkole Klubu HDK PCK, którzy nie mogli oddać krwi 24 września 2020r. w szkole, postanowili skorzystać z zaproszenia Opolskiego Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka i 13 października 2020r. oddawali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu z Okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Krwiodawcy z Gzowskiego byli najliczniejszą zorganizowaną grupą krwiodawców, wśród opolskich szkół ponadpodstawowych, która oddawała krew z okazji Święta Edukacji. W trakcie akcji nasi krwiodawcy mieli możliwość nie tylko oddania krwi ale i zrobienia pamiątkowych zdjeć wraz z Kuratorem i pracownikami Opolskiego Kuratorium Oświaty. Dziękujemy za zaproszenie na akcję a wszystkim krwiodawcom z Klubu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża za bezinteresowny dar serca