Wtorek (9 lutego) spotkania z rodzicami (wywiadówka), od godz. 17.00 do 17.30 spotkania z wychowawcami, od 17.30 do 18.30 spotkania z nauczycielami uczącymi w danej klasie.
Rodzice komunikują się z wychowawcami oraz nauczycielami przez Teamsa dzieci.