W uznaniu zasług C.K. Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury,
w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę
ustanawiającą rok 2021 – Rokiem Cypriana Kamila Norwida
– polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa.

nauczyciele bibliotekarze