W pierwszej połowie września planowana jest w naszej szkole wycieczka do Paryża. Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z ofertą ( w załączeniu).

Osoby chętne proszę o kontakt z p. Katarzyną Kusek (pokój nauczycielski, sala 111 lub mailowy kkusek@o2.pl).

Z powodu zbliżających się wakacji, zaliczkę w wysokości 500 zł (płatne gotówką lub na konto) + zgody od rodziców należy dostarczyć do 23 czerwca 2021 r.

PROGRAM WYCIECZKI PARYŻ 7 DNI !

Zgoda rodziców w formie pdf

Zgodza rodziców w formacie doc

W razie jakichkolwiek pytań – proszę kontaktować się z p. Katarzyną Kusek.

W związku z prowadzonymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu działaniami informacyjnymi dotyczącymi Narodowego Programu Szczepień oraz informowaniem o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych.

Przekazujemy informację o konferencji oraz link do zaplanowanej na dzień 22.06.2021 r. o godz. 17.00 konferencji online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d