W słoneczną niedzielę 3 października na terenie Muzeum Wsi Opolskiej członkowie koła weterynaryjnego wzięli udział w warsztatach „Głos mają ryby”. Dowiedzieli się między innymi kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych, jak ich obserwować i rozpoznawać, co to jest bioróżnorodność, dlaczego jest tak ważna, co jej zagraża i jak ją chronić. Podczas zajęć praktycznych uczniowie mogli zaobserwować kilku przedstawicieli mieszkańców wód a nawet wód i przestworzy np. ważki.