Mikołajki przygotowała kl. 3 bb 
Zdjęcia – Ignacy Olender – kl. 3 bb

Mikołajki przygotowała kl. 3 a/w, 3 a/a i 3 cb  (Samorząd Uczniowski)
Zdjęcia – Dominika Smieja – kl. 3 a/w