5-cioro uczniów z ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu godnie reprezentowało naszą szkołę na Wydziale Teologicznym w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie pt. Idea olimpizmu – wychowanie do zwycięstwa i porażki. Wszyscy uczestnicy naszej szkoły uzyskali tytuł finalisty.