W dniu 7 października 2023 r. – sobota   godzinie 9.00
zapraszam na pierwsze spotkanie Koła Artystycznego. Dla wszystkich, którzy czują ducha, piszą, szkicują, malują, pięknie się wysławiają lub grają. Albo też wyszywają, czy też szydełkują.

Dla wszystkich, którzy chcą pokazać siebie.
Zróbmy sobie niespodziankę!

Klasa 101.

Izabela Wojciechowska