Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu informuje,
że w ramach programu „ Szkolny Budżet Uczniowski” wpłynął jeden projekt :
„ Patrząc w przyszłość Gzowskiego” napisany przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego.
Projekt spełniał kryteria i został zaakceptowany przez Szkolną Komisję. Koszt realizacji projektu to 20 000 zł.