Od dnia 19.10.2020 r. decyzją dyrektora szkoły zajęcia stacjonarne odbywają się w szkole tylko dla uczniów klas trzecich i czwartych. Pozostałe klasy odbywają zajęcia zdalnie przez platformę Office365 (Teams) – zgodnie z planem lekcji. Klasy, które mają zajęcia praktyczne w CKZ przychodzą na te zajęcia według planu. W dalszym ciągu obowiązują procedury oraz wewnętrzne regulaminy ZSTiO.

Dodatkowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Laureaci II. miejsca w XIII. edycji ogólnopolskiego konkursu MŁODY INNOWATOR – Warszawa 2020: Tomasz Morawietz i Tomasz Walerus, odebrali nagrody – podczas gali w stolicy,
pod opieką Pana mgra inż. arch. Jarosława Gawrysia

Tomasz Morawietz i Tomasz Walerus
(od lewej)

Istnieje możliwość odbioru legitymacji szkolnych
przez uczniów klas pierwszych, w terminie do 31.08.2020 r.,
w sekretariacie szkoły w godzinach: 900 – 1300.