Mikołajki przygotowała kl. 3 bb 
Zdjęcia – Ignacy Olender – kl. 3 bb

Mikołajki przygotowała kl. 3 a/w, 3 a/a i 3 cb  (Samorząd Uczniowski)
Zdjęcia – Dominika Smieja – kl. 3 a/w

Pantery śnieżne to jedne z najpiękniejszych kotów na Ziemi. Cętkowany wzór ich futra jest niepowtarzalny jak linie papilarne człowieka. Niestety jego populacja topnieje w zatrważającym tempie. Każda złotówka pomaga skuteczniej chronić te zwierzęta i zapewnić im bezpieczniejszą przyszłość, dlatego Członkowie Koła weterynaryjnego w Mikołajki symbolicznie adoptowali właśnie tego rzadkiego kota.

Kolejne spotkanie członków Koła weterynaryjnego odbyło się na Wystawie zwierząt drobnego inwentarza. Uczniowie nie tylko mogli podziwiać zgromadzone króliki, gołębie, drób czy papużki, ale poznać ich anatomię czy fizjologię. Dodatkowo również z zaangażowaniem pomagali sędziom w ocenie poszczególnych zwierząt.

Dzięki uprzejmości podmiotów, z którymi Nasza Szkoła współpracuje, klasa IV we miała możliwość praktycznego poznania zagadnień, o których uczy się na lekcjach.
Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć jak się odbywa ubój drobiu w zakładzie „Animex” w Opolu oraz prześledzić proces badania na włośnie metodą mieszadła magnetycznego, jak również zwiedzić całe laboratorium weterynaryjne w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Opolu.

W słoneczną niedzielę 3 października na terenie Muzeum Wsi Opolskiej członkowie koła weterynaryjnego wzięli udział w warsztatach „Głos mają ryby”. Dowiedzieli się między innymi kim są mieszkańcy ekosystemów wodnych, jak ich obserwować i rozpoznawać, co to jest bioróżnorodność, dlaczego jest tak ważna, co jej zagraża i jak ją chronić. Podczas zajęć praktycznych uczniowie mogli zaobserwować kilku przedstawicieli mieszkańców wód a nawet wód i przestworzy np. ważki.