Nasi laureaci!

Laureaci II. miejsca w XIII. edycji ogólnopolskiego konkursu MŁODY INNOWATOR – Warszawa 2020: Tomasz Morawietz i Tomasz Walerus, odebrali nagrody – podczas gali w stolicy,
pod opieką Pana mgra inż. arch. Jarosława Gawrysia

Tomasz Morawietz i Tomasz Walerus
(od lewej)