Nowości w bibliotece szkolnej” – wystawa

W kwietniu 2023r. do biblioteki szkolnej zostały zakupione podręczniki obowiązkowe i nadobowiązkowe dla profilu:

Technik programista, podręczniki i zbiory zadań z matematyki, lektury szkolne

a w maju 2023r. kupiłyśmy książki z tzw. literatury pięknej.

                                                          nauczyciele bibliotekarze