13 maja 2023 członkowie  Koło weterynaryjnego wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, gdzie uczestniczyli w wykładzie o odnawialnych źródłach energii w rolnictwie oraz corocznej imprezie „Wiosna kwiatów”. 


W kwietniu 2023r. do biblioteki szkolnej zostały zakupione podręczniki obowiązkowe i nadobowiązkowe dla profilu:

Technik programista, podręczniki i zbiory zadań z matematyki, lektury szkolne

a w maju 2023r. kupiłyśmy książki z tzw. literatury pięknej.

                                                          nauczyciele bibliotekarze