Przydział sal na spotkaniu z wychowawcami

w dniu 5 listopada 2019 r. (wtorek)
o godz. 17:15odbędą się spotkania z rodzicami.

Wcześniej o godz. 16:30 spotkanie Rady Rodziców; o 17:00 spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych w sali gimnastycznej.