SZKOLENIE I PREZENTACJA PRODUKTÓW FIRMY KERAKOLL – 21.10.2019

Produkty firmy KERAKOLL są stosowane przy realizacjach ważnych projektów architektonicznych i w pracach  renowacyjnych obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowy. Produkowane materiały „Kerakoll” spełniają wymagania dotyczące ekologii, są przyjazne dla środowiska, zdrowia wykonawców robót oraz użytkowników obiektów budowlanych.

W szkoleniu uczestniczyły klasy: 3ab, 2a/a( grupa budowlana).