REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GZOWSKI 2023 ERASMUS+”

W ramach projektu „Gzowski 2023 Erasmus+”zostanie zorganizowany grupowy wyjazd na praktyki zawodowe dla klas III. Będą one trwały 20 dni roboczych – 4 tygodnie.

Łącznie przewidziano 18 miejsc dla uczniów, którzy pod opieką  nauczyciela wyjadą na praktyki zawodowe do Włoch*. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione koszty grupowego przejazdu do kraju odbywania praktyk, zakwaterowania, program kulturowy, wyżywienie  (lub kieszonkowe na wyżywienie), opiekę nauczyciela, miejsce stażowe w firmie związanej z profilem kształcenia.

  1. Wyjazd odbędzie się w marcu 2023 r.  
  2. W ramach wyjazdu przewidziano miejsca dla następujących  zawodów: technik budownictwa (5 uczniów), technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (3 uczniów), technik architektury krajobrazu (4 uczniów) oraz technik informatyk (3 uczniów), technik weterynarii (3 uczniów).
  3. O ostatecznej formie grupy wyjazdowej decyduje Komisja Rekrutacyjna.

REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-UDZIALU-W-PROJEKCIE