Stypendia dla uczniów

Wspieramy najlepszych IV

-stypendia dla uczniów

Jeśli masz średnią 4,90 oraz z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości  lub z przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych  min. 4,70

Zgłoś się w dniach 13 – 24 września br. po stypendium do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wniosek oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej www.OPOLSKIE.pl/ Region  

tel. 77 44 67 830, 831, 834, 835 lub 837 

     Więcej informacji dostępnych jest również u pedagoga szkolnego- pokój 118.