WYCIECZKA ZAWODOWA NA BUDOWĘ

            W dniu 5 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 3a/a – w zawodzie technik budownictwa, uczestniczyli w wycieczce zawodowej na dwóch inwestycjach realizowanych przy alei Witosa w Opolu:

  • budowie dyskontu sieci Lidl,
  • budowie inwestycji deweloperskiej Eko PARK, 5 budynków mieszkalnych

            Na budowie Lidla kierownik budowy zapoznał uczniów z obowiązującymi zasadami BHP, konstrukcją nośną pawilonu, wykonaną z zastosowaniem żelbetowych elementów prefabrykowanych. Omówił zasady montażu prefabrykowanych, strunobetonowych płyt HC oraz wykonanie konstrukcji dachu z zastosowaniem płyt poliuretanowych firmy BAUDER, o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych, odpornych na uszkodzenia i samogasnących.

            Na budowie Eko PARKU uczniowie mogli zobaczyć budynek oddany do użytkowania, a na budynku czwartym, aktualnie realizowanym, poznali technologie wykonywania różnych robót, zastosowane rozwiązania materiałowe i konstrukcje stropu RECTOR.