W dniu 5 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 3a/a – w zawodzie technik budownictwa, uczestniczyli w wycieczce zawodowej na dwóch inwestycjach realizowanych przy alei Witosa w Opolu:

  • budowie dyskontu sieci Lidl,
  • budowie inwestycji deweloperskiej Eko PARK, 5 budynków mieszkalnych

            Na budowie Lidla kierownik budowy zapoznał uczniów z obowiązującymi zasadami BHP, konstrukcją nośną pawilonu, wykonaną z zastosowaniem żelbetowych elementów prefabrykowanych. Omówił zasady montażu prefabrykowanych, strunobetonowych płyt HC oraz wykonanie konstrukcji dachu z zastosowaniem płyt poliuretanowych firmy BAUDER, o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych, odpornych na uszkodzenia i samogasnących.

            Na budowie Eko PARKU uczniowie mogli zobaczyć budynek oddany do użytkowania, a na budynku czwartym, aktualnie realizowanym, poznali technologie wykonywania różnych robót, zastosowane rozwiązania materiałowe i konstrukcje stropu RECTOR.

                W dniu 24.05.2024 r. uczniowie klasy 2 a/a (część bd) udali się na budowę zamkniętego osiedla mieszkaniowego. Kompleks składa się z pięciu budynków mieszkalnych zaprojektowanych i realizowanych w nurcie budownictwa proekologicznego.

Uczniowie mogli zobaczyć przebieg procesów budowlanych na czwartym aktualnie wykonywanym obiekcie, a także mieli możliwość zwiedzenia budynku oddanego do użytkowania.

Teren osiedla jest zamknięty. Do dyspozycji mieszkańców są: place zabaw, miejsca postojowe na parkingach naziemnych pod zielonym zadaszeniem oraz miejsca w garażu podziemnym.

Uczniom zaprezentowano zamontowane urządzenia i instalacje: panele fotowoltaiczne, czujniki p.poż., ładowarki samochodów elektrycznych i logotermy.