Od dnia 26.10.2020 r. decyzją dyrektora szkoły zajęcia stacjonarne odbywają się w szkole tylko dla uczniów klas pierwszych i czwartych. Pozostałe klasy odbywają zajęcia zdalnie przez platformę Office365 (Teams) – zgodnie z planem lekcji. Klasy, które mają zajęcia praktyczne w CKZ przychodzą na te zajęcia według planu. W dalszym ciągu obowiązują procedury oraz wewnętrzne regulaminy ZSTiO.

Od dnia 19.10.2020 r. decyzją dyrektora szkoły zajęcia stacjonarne odbywają się w szkole tylko dla uczniów klas trzecich i czwartych. Pozostałe klasy odbywają zajęcia zdalnie przez platformę Office365 (Teams) – zgodnie z planem lekcji. Klasy, które mają zajęcia praktyczne w CKZ przychodzą na te zajęcia według planu. W dalszym ciągu obowiązują procedury oraz wewnętrzne regulaminy ZSTiO.

Dodatkowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas.

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych organizujemy:
a) Konkurs na najbardziej oryginalny plakat promujący „Dzień kultury krajów anglo- i niemieckojęzycznych” .
WYMOGI:
1. tematyka: krajoznawcza, historyczna, geograficzna, literaturoznawcza
2. wymiary plakatu: 100cm na 70 cm
3. termin: 20.11.2020
Prace proszę oddać nauczycielom uczącym języków obcych w danej klasie.
Najlepsze plakaty zostaną wystawione w holu głównym naszej szkoły oraz nagrodzone ocenami celującymi.
b) Festiwal piosenki obcojęzycznej – konkurs na najlepszą aranżację i wykonanie piosenki w języku obcym. Zachęcamy całe klasy, duety, tria, solistów do nagrania swoich utworów i przekazania ich na pen – drivach swoim nauczycielom języków obcych. Termin: 20.11.2020.
Głosowanie na ulubione prezentacje będzie dostępne dla wszystkich poprzez wrzucenie swojego głosu do urny umieszczonej w holu szkoły.
Zapraszamy
Zespół nauczycieli języków obcych

12. uczniów ZSTiO im.K.Gzowskiego w Opolu wraz z nauczycielem Mirosławem Śliwińskim wzięło aktywny udział w projekcie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu o nazwie ,,RAZEM PRZEPISUJEMY BIBLIĘ”. Uczestnicy tego przedsięwzięcia odręcznie przepisywali, na białej kartce papieru formatu A4, przydzielone fragmenty Pisma Świętego.
W projekcie uczestniczyło niemal 1800 osób z prawie 140 szkół i przedszkoli diecezji opolskiej. Biorąca udział w projekcie młodzież z Gzowskiego otrzymała od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji specjalne podziękowania i pamiątkowe Dyplomy a szkoła Certyfikat uczestnictwa. Wszystkie przepisane rozdziały Biblii zostaną złożone w jedną księgę i oprawione przez wydawnictwo i introligatora. Wstęp do Pisma Świętego zostanie opatrzony słowami Biskupa Opolskiego.

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;
  • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
  • w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;
  • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/