30.10.2019 – odbędzie się konkurs wiedzy poświęcony Stanisławowi Moniuszce – Rok 2019-Rokiem Stanisława Moniuszki z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Szczegóły będą podane w terminie późniejszym.

Osoby zainteresowane konkursem prosimy o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej do p. Anny Bęben i do p. Magiery.

30.10.2019-w bibliotece szkolnej odbędzie się też konkurs wiedzy poświęcony Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu – Rok 2019 – Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

i konkurs wiedzy o tematyce sportowej.

Osoby zainteresowane konkursami zapraszam do biblioteki szkolnej.

                                                                                                 Anna Bęben

Zapraszamy

na spotkanie KTG wszystkie chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w wędrówkach górskich. Spotkanie odbędzie się 23.09.2019 r. (poniedziałek) na 7 lekcji (13:10) w sali 7.

pedagog Joanna Proszewska

nauczyciel wych. fizycznego  Justyna Otola

W dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 16:30 w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Torowej 7 w Opolu odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy realizują zajęcia praktyczne w CKP.

Spotkanie odbędzie się w budynku C  w sali nr 100.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolnego. Nie pozostajemy jednak obojętni na kwestie bezpieczeństwa naszych uczniów, dlatego proponujemy zapoznać się z ofertami, które otrzymaliśmy od różnych Towarzystw:

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci

https://nau.pl/

https://www.ubezpieczdziecko.pl/

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-na-zycie-i-zdrowie/nnw-szkolne/

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-szkolne/zakres-ochrony

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły.

Zapraszamy na wywiadówkę klas pierwszych 10 września 2019 r.
o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej.

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas o godzinie 18:00 w sali 103.

W sobotę 15 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy PCK z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu po raz kolejny uczestniczyła w EVENCIE CZERWONEJ NITKI czyli ogólnopolskiej akcji promującej HONOROWYCH DAWCÓW KRWI. W tym roku trasa czerwonej nitki prowadziła do Rzeszowa a wyjazd odbywał się na zaproszenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, z którym to nasza szkoła od lat aktywnie wspołpracuje przy promocji Honorowego Krwiodawstwa i organizacji Szkolnych Akcji Poboru Krwi.

14 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła PCK – WOPR działającego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu aktywnie uczestniczyła w FESTYNIE z OKAZJI 100 lecia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, który odbywał się na Placu Wolności w Opolu. Nasza młodzież nie tylko zapoznawała chętnych uczestników festynu z zasadami udzielania pierwszej pomocy, ale też chętnie promowała HONOROWE KRWIODAWSTWO pomagając, w ŚWIATOWYM DNIU KRWIODAWSTWA, przy stoisku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Podczas oficjalnej części festynu opiekun Szkolnego Koła PCK – WOPR w imieniu Dyrektora ZSTiO w Opolu złożył na ręce Pani Prezes i Pani Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK jubileuszowe listy gratulacyjne. Aktywność i zaangażowanie wolontariuszy z Gzowskiego zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów czerwonokrzyskiego festynu.

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 o godzinie 9.00 przed budynkiem Szkoły

Przydział sal na spotkania z Wychowawcami

po apelu

Klasa Wychowawca Sala
I a/a Michał Kostrzewa 8
I bb Katarzyna Kusek 111
I e/g Agnieszka Przysiecka 106
I we Beata Miemczyk 108
I in Sylwia Ladra – Matysik 103 
II ab Małgorzata Dacyk 11
II bb Małgorzata Górny 50
IIcb Katarzyna Matkowska 51
II a/g Joanna Zawadzka 107
II in Magdalena Debudaj 112
II we Elżbieta Głowacka 101
III a/a Jolanta  Kulig 109
III bb Joanna Raczyńska 7
III cb Krystyna Przybecka 12
III e/g Małgorzata Szymańska 110
III in Piotr Kuriata 6
III we Katarzyna Trzupek 105